ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

[] tiszteletben tartja az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordít a személyes adatok védelmére. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson különösen a []alkalmazás (Szolgáltatás) használatával kapcsolatos adatkezelésekről, valamint az Önt mint érintettet megillető jogokról.

A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi linkről letölthető pdf-ben: [LINK]

 • KIK VAGYUNK MI? NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ
 • JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy információt nyújtson arról, hogy a []miként gyűjti és kezeli a személyes adatokat a Szolgáltatás igénybevétele során, ideértve azon Önre, illetve más személyekre vonatkozó személyes adatokat is, amelyeket Ön bocsát rendelkezésünkre regisztrációkor.

 • ADATKEZELŐ

A Szolgáltatást a []. nyújtja és működteti, amely így adatkezelőnek minősül (továbbiakban: “[]”; “Adatkezelő”; “mi”)

Elérhetőségi adatok:

 • Székhely: []
 • E-mail cím: []

 • KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
  1. Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ.
  2. Különösen az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjtjük, használjuk, tároljuk és továbbítjuk:

Elérhetőségi Adat (pl. számlázási cím, email cím, telefonszám)

Egészségügyi Adat (pl. vérnyomás, pulzus)

Azonosító Adat (pl. vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, születési idő)

Helymeghatározó Adat (pl. GPS adatok)

Tranzakciós Adat (pl. Öntől származó, illetve az Ön részére továbbítandó, fizetéssel kapcsolatos adatok, az Ön által vásárolt termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó információk)

Technikai Adat (pl. IP cím, login adatok, böngésző típusa és verziója, időzóna beállítások, helyzet, plug-in típusok és verziók, operációs rendszer és felület, az adott eszközön a weboldal eléréséhez igénybe vett technológia)

Profil Adat (pl. felhasználónév és jelszó, vásárlások, megrendelések, preferenciák, visszajelzések, érdeklődések)

Használati Adat (pl. a Szolgáltatás használatára vonatkozó információ)

 • SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSÁNAK ELMARADÁSA

Amennyiben jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, illetve megkötése érdekében van szükségünk személyes adataira és Ön ezen adatok megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a vonatkozó szerződést (azaz nem lehetséges a Szolgáltatás nyújtása). Ez esetben azonban értesítjük Önt.

 • AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, VALAMINT AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Az alábbi táblázatban valamennyi adatkezelésünket feltüntettük, megjelölve a vonatkozó jogalapokat is.

Adatkezelés célja

Érintett adatok

Jogalap

Megőrzési idő

Kommunikáció kezelése/folytatása, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk

 1. azonosító adat
 2. elérhetőségi adat
 3. kommunikáció tartalma

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

általános elévülési idő (5 év)

Szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges regisztráció

 1. azonosító adat
 2. elérhetőségi adat

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

általános elévülési idő (5 év)

SOS riasztások kezelése

 1. azonosító adat
 2. elérhetőségi adat
 3. helymeghatározó adat

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

általános elévülési idő (5 év)

Név és helyzet megosztása riasztás alatt a 100 m-es körzetben lévő más felhasználókkal

 1. azonosító adat
 2. helymeghatározó adat

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

hozzájárulás visszavonása

Vérnyomás, pulzus és lépésszám mérése

 1. egészségügyi adat 

GDPR 6. cikk (1) a) és 9. cikk (2) a) pont – érintett hozzájárulása

hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az általános elévülési időig (5 év)

Üzleti tevékenységünk, a Szolgáltatás, illetve weboldalunk kezelése és védelme (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszer karbantartást, rendszertámogatást, jelentés készítést, adattárolást)

 1. azonosító adat
 2. elérhetőségi adat
 3. technikai adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –[]jogos érdeke (üzleti tevékenységünk folytatása, adminisztráció és IT szolgáltatások nyújtása, hálózati biztonság, csalás megelőzése)

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

Adatelemzések a weboldal és a Szolgáltatás fejlesztése, marketing tevékenység folytatása, ügyfél-kapcsolatok és élmények erősítése/növelése végett

 1. technikai adat
 2. használati adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –[]jogos érdeke (szolgáltatásunk és termékeink tekintetében releváns ügyfelek meghatározása, weboldal naprakészen tartása, üzleti fejlesztések, piaci stratégia kialakítása)

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

Rendelések feldolgozása és teljesítése, ideértve (i) fizetések kezelése, (ii) követeléseink behajtása

 1. azonosítási adat
 2. elérhetőségi adat
 3. tranzakciós adat
 1. GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése
 2. GDPR 6. cikk (1) f) pont –[]jogos érdeke (követelések behajtása)

általános elévülési idő (5 év)

Önnel való kapcsolatba lépés, hírlevelek küldés (e-mail, SMS, MMS, stb.) a [], illetve egyéb személyek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban annak érdekében, hogy javaslatokat tegyünk Önnek azon termékek/szolgáltatások tekintetében, amelyek érdekelhetik Önt.

 1. azonosító adat
 2. elérhetőségi adat
 3. profil adat

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

a hozzájárulás visszavonásáig; vagy a [] tekintetében tanúsított utolsó aktivitást követő 1 évig

Az Ön által megjelölt közösségi oldalakon történő értesítések/posztok megjelenítése.

 1. azonosító adat
 1. elérhetőségi adat

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

a hozzájárulás visszavonásáig

Piackutatások, elégedettségi szintre vonatkozó felmérésekkel kapcsolatos megkeresések, marketing kampányok eredményességének mérése

 1. azonosító adat
 2. elérhetőségi adat
 3. profil adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –[]jogos érdeke (üzleti érdekeink védelme)

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

 • COOKIES („SÜTIK”)
  1. A süti egy kis információcsomag, amely az érintett eszközön addig kerül tárolásra, amíg Ön azt nem törli. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan saját, illetve harmadik fél cookie-kat is használunk az olyan technológiákkal együtt, amelyek hozzájárulnak a weboldalak és az alkalmazások megfelelő működéséhez és a személyre szabott szolgáltatás nyújtásához, valamint a felhasználók preferenciáinak megismeréséhez.
  2. Önnek lehetősége van a böngészőjében valamennyi cookie alkalmazását letiltani, valamint értesítőt beállítani arra az esetre, ha egy weboldal cookie-kat kívánna elhelyezni eszközén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a cookie-k alkalmazását nem engedélyezi, a weboldal néhány funkciójának működése során probléma merülhet fel.
  3. A weboldalon használt cookie-kra vonatkozó részletes információkat az alábbi linken érhető Cookie tájékoztató tartalmazza: []

 • SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
 1. ADATFELDOLGOZÓK
 1. []a Szolgáltatás nyújtása érdekében más társaságok közreműködését is igénybe veszi. E társaságok (adatfeldolgozók) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. ügyféltámogatás, GPS, e-mailek küldése. Néhány esetben e társaságok is hozzáférnek a személyes adatokhoz annak érdekében, hogy nevünkben szolgáltatást nyújthassanak. Fontos azonban, hogy saját célra nem jogosultak az Ön személyes adatait felhasználni.
 2. []által igénybe vett adatfeldolgozók:

Név

Cím

Tevékenység

[]

 1. MÁS ADATKEZELELŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
 1. Bizonyos esetekben személyes adatokat továbbítunk olyan személyek részére, akik ezen adatokat saját nevükben és javukra kezelik. Előfordulhat, hogy ilyen adattovábbítást jogszabály ír elő (mint például bizonyos tranzakciós, technikai vagy azonosító adatok továbbítása a rendőrség, illetve egyéb hatóság részére). Ugyanakkor egyéb esetben az adattovábbítás más jogalapon történik, különösen jogos érdekünk, vagy az Ön hozzájárulása alapján. 
 2. Abban az esetben is sor kerülhet az adatok harmadik személyekkel való megosztására, ha megalapozottan feltehető, hogy az adattovábbítás csalás megelőzése vagy kezelése, weboldalunk, illetve alkalmazásunk támadástól való megóvása vagy a [], illetve a vásárlók, felhasználók, más személyek vagy meghatározott társaságok tulajdonának és biztonságának védelme érdekében szükséges.
 3. Előfordulhat, hogy olyan, Önhöz nem kapcsolható adatokat, pl. statisztikai adatokat, osztunk meg, illetve közlünk, amelyek információt szolgáltatnak a weboldalunk látogatóiról vagy arról, hogy a felhasználók miként használják alkalmazásunkat.

 • ADATTOVÁBBÍTÁSOK
  1. Bármely esetben, ha személyes adatokat az EGT területén kívülre továbbítunk, az alábbi felsorolt garanciák valamelyikével biztosítjuk a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét:

 

 1. személyes adatokat továbbíthatunk olyan országba, amely tekintetében az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy biztosított a megfelelő védelmi szint. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
 2. megfelelőségi határozat hiányában a megfelelő védelmi szintet az Európai Unió Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával biztosítjuk. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra:   European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.
 3. amerikai szolgáltatók tekintetében a fenti lehetőségek hiányában is sor kerülhet az adattovábbításra, amennyiben az érintett szolgáltató részese a Privcacy Shield egyezménynek, amely előírja a megfelelő védelmi szint garantálását. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: EU-US Privacy Shield.
 1. A személyes adatok harmadik országba történő továbbításával kapcsolatos részletes és konkrét információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. 

 • ADATBIZTONSÁG
  1. A személyes adatok biztonsága fontos a számunkra. Az adatok védelme érdekében ésszerű adminisztratív, technikai és fizikai biztonsági intézkedéseket vezettünk be. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott valamennyi információt biztonságos szerverünkön tároljuk. Az interneten keresztül történő adattovábbítások sajnálatos módon nem jelentenek teljes mértékű biztonságot, azonban a személyes adatok védelme érdekében mindent megteszünk. Az adatok biztonságát azonban nem tudjuk szavatolni. Azt követőn, hogy rendelkezésünkre bocsátotta személyes adatát, szigorú folyamatok és biztonsági funkciók segítségével igyekszünk megakadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.
  2. Olyan biztonsági intézkedéseket vezettünk be, melyek megakadályozzák a személyes adatok véletlen megsemmisítését, jogosulatlan használatát, megváltoztatását vagy közlését, illetve az adathoz való jogosulatlan hozzáférést. Továbbá a személyes adatokhoz csak olyan munkavállalók, ügynökök, szerződő partnerek és harmadik személyek férhetnek hozzá, akiknek feladataik teljesítése érdekében arra szükségük van. E személyek kizárólag utasításainknak megfelelően, titoktartási kötelezettség mellett jogosult az adatokat kezelni.
  3. Végül, olyan folyamatokat alakítottunk ki, amelyek segítenek az adatvédelmi incidensek érzékelésében, elősegítik az érintettek tájékoztatását.

 • ÉRINTETTI JOGOK

Jog

Az adott jog tartalma

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

 • már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);
 • jogellenesen kezeltük adatait;
 • jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát;
 • az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
 • nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu

 1. Az érintetti kérelmek esetében díj felszámítására általában nem kerül sor

Amennyiben hozzáférési, vagy egyéb érintetti jogot kíván gyakorolni, semmilyen díjat nem szükséges fizetnie. Abban az esetben azonban, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 1. Érintett azonosítása

Előfordulhat, hogy a kérelmek teljesítéséhez szükséges azonosítás érdekében további adatokra van szükségünk. Ez olyan biztonsági intézkedés, amely garantálja, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá személyes adataihoz. A kérelem gyorsabb teljesítése érdekében szintén előfordulhat, hogy további adatok bekérése érdekében keressük fel Önt.

 • AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. []. napján lépett hatályba. Korábbi verziókhoz való hozzáférés érdekében, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot. Jelen adatkezelési tájékoztató módosulása esetén megfelelően tájékoztatjuk Önt.

0
  0
  Kosár tartalma